Dec 27, 2020

कौला कछला असोज कार्तिक शरदया ऋतु रे

 

Music : Gujje Malakar
Lyrics : Durgalal Shrestha
Singer : Rani Shobha Maharja & Swasti Maharjan
कौला कछला असोज कार्तिक शरदया ऋतु रे
उकिइ हे दु मोहनि व स्वन्ति नखः झीगु रे

Nov 30, 2020

मैचाया सपलये च्वंगु स्वां न स्वैत स्वै च्वन

 

मैचाया सपलये च्वंगु स्वां न स्वैत स्वै च्वन
समा याना तःगु ख्वाला जितः ल्वः वन
दाइचाया न्हायेपनय् च्वंगु स्वां न स्वैत स्वै च्वन
धाका तपुलि पुया तःगु जितः ल्वः वन

Dec 5, 2016

ख्वप देसये याम्ह हाकु मैंचा


ख्वप देसय् याःम्ह हाकु मैंचा
छ गना वनेगु जिता योम्ह
गुलि हिसि दु छ अय् मयेजु्
मुसु मुसु जक न्हिला स्वैम्ह

Dec 1, 2016

जित यःम्ह मयेजु छ मुसुं छकः न्हिला हुँ

 
 
जित यःम्ह मयेजु छ मुसुं छकः न्हिला हुँ
जित यःम्ह मयेजु छ मुसुं छकः न्हिला हुँ
छंगु ख्वा मखन कि चच्छि न्ह्यं मवः
छंगु ख्वा मखन कि चच्छि न्ह्यं मवः
जित यःम्ह मयेजु छ मुसुं छकः न्हिला हुँ

Oct 23, 2016

थौं सुथय् न्ह्यलं दना

थौं सुथय् न्ह्यलं दना
प्यखें स्वया मिखाः कना
नुगः मछिंका ख्वाः ब्वया
आकास ख्वःगु जिं खना

Sep 1, 2016

य:बा य:बा धकाय:बा य:बा धका गुली स:तू सां 
मता:छु याना गुगु भुवनय् वना